Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Regulation of the Minister of Labour and Social Policy of 29 May 1996 on salary determination during the period of not performing a work; and basic salary for calculation of compensation, retirement severance pay, compensatory allowances to salary and other receivables foreseen in the Labour Code

Main Region

First Region

Poland
Conditions of employment; Wages
1996-05-29
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporządzenie Ministera Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
The Regulation specifies rules for:
-salary calculation for the period of not performing work according to the Labour Code
-payment in lieu of leave not taken
- compensatory allowance
-retirement severance pay
-method of basic salary calculation for the purposes of benefits entitlement.

Entry dates region

    Date of entry into force
    1996-06-02
    --

Basic Text region

Electronic region