Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Regulation of the Minister of Entrepreneurship and Technology of the 8th November 2018 on occupational safety and health when eliminating dangerous objects, including explosives, from dumping sites for metals (Dz. U. no 2240)

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health
2018-11-08
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali
Regulation sets occupational safety and health requirements in work involving the elimination of dangerous objects, including explosives, from dumping sites for metals. Repeals previous Regulation of the 30th December 1999.

Entry dates region

  Date of entry into force
  2018-12-31
  --

Basic Text region

Electronic region

Serial region

  Serial title
  Dziennik Ustaw
  Date
  2018-11-30
  Number
  no 2240