Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

DECISION No. HG513 / 1993 of 1993-08-11 on the approval of the Regulation regarding the payment to companies, organizations and institutions of the single allowance for the loss of the capacity of work or the death of the employee following an accident at work or a professional condition.

Main Region

First Region

Republic of Moldova
Occupational safety and health; Social security (general standards); Old-age, invalidity and survivors benefit
2018-08-11
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

HOTĂRÎRE Nr. HG513/1993 din 1993-08-11 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata decătre întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale

Basic Text region

Electronic region