Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Decision No. HG 603 / 2011 of 2011-08-11 regarding the minimum safety and health requirements for the use by workers of the work equipment at the workplace.

Main Region

First Region

Republic of Moldova
Occupational safety and health
2011-08-11
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

HOTĂRÎRE Nr. HG603/2011 din 2011-08-11 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă

Basic Text region

Electronic region