Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Government Decision No. HG 541 / 2014 of 2014-07-07 regarding the approval of the list of works with heavy, harmful and/or dangerous working conditions, which is forbidden for persons aged up to 18 years and of the maximum allowable applicable standards for persons in up to 18 years of age when lifting and manually transporting weights.

Main Region

First Region

Republic of Moldova
Elimination of child labour, protection of children and young persons; Occupational safety and health; Hazardous child labour
2014-07-07
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. HG541/2014 din 2014-07-07 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor

Basic Text region

Electronic region