Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Loi n° 41/2017 modifiant la loi n° 152/2013 sur l'employé civil.

Main Region

First Region

Albania
Specific categories of workers; Public and civil servants
2017-03-30
National
Law, Act

Second Region

Ligi Nr. 41/2017 për një ndryshim dhe shtesë në Ligjin Nr. 152/2013 "për nëpunësin civil"

Amended Text region

Electronic region