Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Governmental Declaration of 3 March 2006 regarding the validity of the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade (Dz. U. z 2008 r. Nr 158, poz. 990).

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health; Protection against particular hazards
2008-03-03
National
Miscellaneous (circular, directive, legal notice, instruction, etc.)

Second Region

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie mocy obowiazujacej Konwencji w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w miedzynarodowym handlu niektorymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, sporzadzonej w Rotterdamie dnia 10 wrzesnia 1998 r.
Declaration states the validity of the Convention for Poland and provides a list of countries that have ratified this Agreement with dates of ratification and statements made by some of those countries.

Entry dates region

  Date of entry into force
  2005-12-13
  --

Electronic region

Serial region

  Serial title
  Dziennik Ustaw
  Date
  2008-08-29
  Volume
  vol. 158
  Page range
  pp. 8480-8482
  ISBN
  0867-3411