Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Notification No. 481/2010 of the Ministry of labour, social affairs and family, amending the the Notification No. 44/2004 executing Section 69(2) of the Act No. 5/2004 on employment services.

Main Region

First Region

Slovakia
Conditions of employment
2010-12-08
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Vyhláska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláska Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o sluzbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsích predpisov
Repeals the Section 1 letter e, Section 10 letter a and amends the Section 11 letters a - g of the Notification No. 22/2004.

Entry dates region

  Date of entry into force
  2011-01-01
  --

Basic Text region

Electronic region

Serial region

  Serial title
  Zbierka zákonov
  Date
  2010-12-17
  Number
  Ciastka 186
  Page range
  p. 4146