Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Ordinance No. 310/2010 amending the Ordinance No. 272/2004 establishing the list of tasks and workplaces that are forbidden to pregnant women, mothers before the end of the 9th month after delivery and breastfeeding mothers, list of tasks and workplaces with special risks to pregnant women, mothers before the end of the 9th month after delivery and breastfeeding mothers and establishing some duties of employers employing these categories of women

Main Region

First Region

Slovakia
Conditions of work
2010-06-09
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným zenám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim zenám, zoznam prác a pracovísk spojených so specifickým rizikom pre tehotné zeny, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace zeny a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto zien
Incorporates into Slovak legislation the EU Directive 92/85/CEE of 19 October 1992.

Entry dates region

  Date of entry into force
  2010-09-01
  --

Electronic region

Serial region

  Serial title
  Zbierka zákonov
  Date
  2010-07-02
  Number
  Ciaska 116
  Page range
  P. 2491