Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Ordinance (2011:1529) amending Ordinance (2000:630) respecting special contributions for persons with disabilities entailing a reduced capacity of work.

Main Region

First Region

Sweden
Employment policy, promotion of employment and employment services; Disabled workers
2011-12-15
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Förordning (2011:1529) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.
Amends article 36 and 36 concerning regulations and financial support related to the employment service programme "employment for development" (utvecklingsanställning).

Introduces to the Act new articles 36b-36d concerning financial support related to the employment service programme "employment for development" (utvecklingsanställning).

Entry dates region

    Date of entry into force
    2012-01-01
    --

Electronic region