Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Regulation of the Minister of Health of 6 June 2013 concerning occupational safety and health when performing work prone to acute injury through tool use in health sector (Text No. 696).

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health
2013-06-06
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwiazanych z narazeniem na zranienie ostrymi narzedziami uzywanymi przy udzielaniu swiadczen zdrowotnych
The Regulation sets out rules for employees working in health sector and prone to injury by sharp objects. It describes responsibilities of employers and workers in such environments, and the health and safety measures to take to mitigate the risks of injury.

Entry dates region

  Date of entry into force
  2013-06-27
  --

Basic Text region

Electronic region

Serial region

  Serial title
  Dziennik Ustaw
  Date
  2013-06-19
  ISBN
  0867-3411