Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Regulation of the Minister of Economy of 30 October 2002 on Occupational Safety and Health While Operating Machines and Other Technical Equipment (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596).

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health; Protection against particular hazards
2002-10-30
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w prawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikaow podczas pracy

Basic Text region

Electronic region