Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Council of Ministers Regulation of 1 July 2009 on Establishing the Circumstances and Causes of Work Accidents (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870).

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health
2009-07-01
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy

Basic Text region

Electronic region