Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Regulation of the Council Ministers of 18 January 2005 on Ionizing Radiation Dose Limits (Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168).

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health; Protection against particular hazards
2005-01-18
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujacego

Basic Text region

Repealed Text region

Electronic region