Skip to Main Content
 
 

Title_of_text

Regulation of the Minister of Economy and Labour of 5 August 2005 on Occupational Safety and Health for Works Related with Exposure to Noise or Mechanical Vibrations (Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1318).

Main Region

First Region

Poland
Occupational safety and health; Protection against particular hazards
2005-08-05
National
Regulation, Decree, Ordinance

Second Region

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpeiczenstwa i higieny pracy przy pracach zwiazanych z narazeniem na halas lub drgania mechaniczne

Basic Text region

Electronic region